ИСТРАЖИВАЧКА ШКОЛА ГЕОГРАФИЈЕ

ПЕТНИЧКА ШКОЛА ГЕОГРАФИЈЕ

Програм географије одржава се Истраживачкој станици од њеног оснивања. Целогодишњи програми  од 1990 до 1998. године и од 2018. године до сада. Овде ћемо вам показати неке задатке и истраживачке радове полазника семинара.

ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЦИ

1. Замени изохипсе и изобате на планети Земљи. Тиме ће копнене и водене површине заменити место. Претпостави да је овакав однос копна и океана постојао од постанка планате Земље. Какве би последиоце настале по геолошку историју планете Земље, развој живог света и историјски развој човека? Приложи све неопходне цртеже, графиконе, скице… 

2. Замисли да се планета Земља окреће око своје осе дупло већом брзином. Претпостави да таква брзина ротације постојала од постанка планате Земље. Какве би последиоце настале по геолошку историју планете Земље, развој живог света и историјски развој човека? Приложи све неопходне цртеже, графиконе, скице… 

ИЗАБЕРИ ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАТАК

Узми са ћацима из твог одељења неки од доњих проблемских задатака и напиши свој сценарио. Када завршите задатке отворите расправу.

ЗАНИМЉИВЕ ТЕМЕ ЗА ИСТРАЖИВАЧКЕ РАДОВЕ УЧЕНИКА

Овај списак истраживачких радова полазника семинара географије у Истраживачкој станици Петница може бити инспирација за ученике.
У радовима објављеним пре три деценије доста пажње је посвећено прикупљању података на терену, инструменталном мерењу, статистичкој обради података, примени рачунара и изради софтвера.
 
РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ 1993. ГОДИНЕ У ПЕТНИЧКИМ СВЕСКАМА
 
МОРФОМЕТРИЈСКЕ, ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ СЛИВА БУКОВСКЕ РЕКЕ
ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТКЕ СЛИВА ЦРНЕ РЕКЕ
ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СЛИВА БЕЛЕ КАМЕНИЦЕ
АКТУЕЛИЗАЦИЈА КАРТЕ ДИВЧИБАРА
УЛОГА СТАВОВА И СУГЕСТИЈА У ФОРМИРАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ
УЛОГА И ЗНАЧАЈ ПОТРОШЊЕ У САГЛЕДАВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ
ТУРИСТИЧКИ КАПАЦИТЕТИ ДИВЧИБАРА
ГЕОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ НАСЕЉА ДИВЧИБАРЕ
МЕТЕОР – РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМ ЗА ОБРАДУ МЕТЕОРОЛОШКИХ, ХИДРОЛОШКИХ И ФЕНОЛОШКИХ ПОДАТАКА
РЕКЕ 2.0 – РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМ ЗА СТАТИСТИЧКУ ОБРАДУ ХИДРОЛОШКИХ ПОДАТАКА
ГЕО – ПРОГРАМ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ КАРАТА
КОМПЈУТЕРСКА АНИМАЦИЈА ТРОМБЕ У ПАУНАМА
ЗБОРНИК РАДОВА 1995. ГОДИНЕ
 
ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ФУНКЦИОНИСАЊА ВРЕЛА РЕКЕ БАЊЕ
ПРОГРАМ ГЕО 2.0
ГЕОСТАТ
СОЦИО-ГЕОГРАФСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ СЕЛА ПЕТНИЦА
ГЕОМОРФОЛОШКА БАЗА ПОДАТАКА
ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ МИКРОКЛИМЕ ПЕТНИЧКЕ ПЕЋИНЕ
МОРФОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА РЕЉЕФА СЛИВА ПОЦИБРАВЕ УЗВОДНО ОД ПЕТНИЧКОГ ЈЕЗЕРА
МОРФОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЕТНИЧКОГ ЈЕЗЕРА
 
ПЕТНИЧКЕ СВЕСКЕ 2019. ГОДИНЕ
 
АНАЛИЗА АРИДНОСТИ ЗЕМЉИШТА У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ ЗА ПЕРИОД 1967 ДО 2017. ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ПРИРОДНИХ КАРАКТЕРИСТИКА САВСКОГ АМФИТЕАТРА
ПАКЉАНСКИ ПРОЗОРАЦ (ВАЉЕВО)
 
АПСТРАКТИ РАДОВА 2019. ГОДИНЕ
 
АПСТРАКТИ РАДОВА 2020. ГОДИНЕ
 
АПСТРАКТИ РАДОВА 2021. ГОДИНЕ
 
АПСТРАКТИ РАДОВА 2022. ГОДИНЕ

ИСТРАЖИВАЧКА ШКОЛА ГЕОГРАФИЈЕ 

 © 2022-2023 Сва права задржана.