ИСТРАЖИВАЧКА ШКОЛА ГЕОГРАФИЈЕ

АСТРОНОМИЈА

Центар за Сунчеве пеге

ОСТАЛИ КУРСЕВИ

ПОСМАТРАЊЕ СУНЦА

Горњи видео је генерисан помоћу вештачке интелигенције.

УПОЗНАЈ МЕТОДЕ ПОСМАТРАЊА СУНЦА

ИНСТРУМЕНТИ И СОФТВЕР

  1. Соларни телескопи и филтери
  2. Телескопи за посматрање Сунца
  3. Инструменти за посматрање помрачења Сунца
  4. Програм за унос података о Сунчевим пегама
  5. Напредно посматрање и снимање Сунца
  6. Софтвер за одређивање хелиографских координара Сунчевих пега
  7. Безбедни соларни филтери
  8. ЕСА чини Сунце доступно свима
  9. JHelioviewer

СОЛАРНА АСТРОНОМИЈА ДАНАС

СОЛАРНА АСТРОНОМИЈА

ПРАКТИЧНИ ЗАДАЦИ ЗА ОСНОВЦЕ

Пројектуј Сунце на бели папир као на овом снимку. Свакога дана преброј Сунчеве пеге и запиши у посматрачки дневник.

Нацртај месечни и годишњи графикон броја пега. Да ли уочаваш промене броја пега по данима и месецима?

ПРАКТИЧНИ ЗАДАЦИ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Посматрај Сунце сваког ведрог дана једном од метода описаних о овој књизи. Изабери неки од истраживачких пројеката.

1. Одређивање  Волфовог броја и броја факула.

Нацртај графикон са дневним подацима за годину дана. Уочи цикличну компоненту, тренд, флуктурације…

2. Одређивање хелиографских координата Сунчевих пега и факула.

Нанеси координете сваке групе пега на „лептир дијаграм“. Уочи смањење ширине пега током циклуса Сунчеве активности.

ИСТРАЖИВАЧКА ШКОЛА ГЕОГРАФИЈЕ 

 © 2022-2023 Сва права задржана.